Du skal kunne fungere uden søvn i op til seks døgn, mens du stadig udfører andet arbejde som sædvanligt. Du må udvise 
dygtighed i pleje af patienter fra tidlig morgen til sen aften.

Færdighed i fjernelse af pletter, ses som en ekstra merit i denne sammenhæng.