Du skal have kendskab og være fortrolig med alle aspekter vedrørende cykelvedligeholdelse, inklusive montage og afmontering af støttehjul. Du skal også kunne lappe cykelslanger på en campingplads.

Godkendt kursus i førstehjælp er obligatorisk.